STRUKE:

Steffani, Agostino

Steffani [stε'f:ani], Agostino, talijanski skladatelj i diplomat (Venecija, 25. VII. 1654Frankfurt na Majni, 12. II. 1728). Školovao se i djelovao kao dječak sopranist u Padovi i Veneciji. Potom je kao orguljaš i dirigent boravio na dvoru u Münchenu (1667–88) te povremeno u Rimu, Parizu, Torinu i dr. Godine 1688–1703. bio je kapelnik na dvoru u Hannoveru, gdje se od 1690-ih aktivno bavio i diplomacijom. Godine 1703–09. boravio je u Düsseldorfu kao politički savjetnik. Istodobno je izgradio i crkvenu karijeru i postao 1706. biskupom od Spige. Od 1709. do smrti djelovao je ponovno u Hannoveru kao apostolski vikar za sjevernu Njemačku. Kao skladatelj istaknuti je autor opera (17), sakralne (psalmi, moteti i dr.) i, osobito svjetovne, vokalne glazbe, te ovećega niza komornih dueta za dva glasa i continuo, stil kojih je utjecao npr. na G. F. Händela i G. Ph. Telemanna.

Citiranje:
Steffani, Agostino. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=57958>.