STRUKE:

Stjepan IX. (X.)

Stjepan IX. (X.) (pravo ime Frédéric de Lorraine), papa od 1057. do 1058 (Lorraine, ?Firenca, 29. III. 1058). U Rim ga je pozvao papa Leon IX.; đakon i kancelar rimske Crkve. God. 1054., pri susretu kardinala Humberta Candida s patrijarhom Celularijem u Carigradu, zastupao čvrstu struju »contra Graecos« (sačuvani fragmenti govora). Poslije stupio u benediktince, a prije izbora za papu bio montecassinski opat. Zauzimao se za crkvenu reformu.

Citiranje:
Stjepan IX. (X.). Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58161>.