STRUKE:

Stone, Marshall Harvey

ilustracija
STONE, Marshall Harvey

Stone [stọun], Marshall Harvey, američki matematičar (New York, 8. IV. 1903Madras, Indija, 9. I. 1989). Doktorirao (1926) matematiku na Harvardovu sveučilištu. Od tada je naizmjence predavao na sveučilištima Harvardu, Yaleu i Columbiji. Za II. svjetskog rata radio je u Ministarstvu rata. Bio je predstojnik matematičkog odjela Sveučilišta u Chicagu (1946–52), gdje je kao profesor ostao do 1968., a potom na Massachusettskom tehnološkom institutu (MIT) u Cambridgeu (1968–80). Bavio se funkcionalnom analizom, topologijom i Booleovom algebrom. Izveo je značajne dokaze u područjima matematike vezanima uz topologiju (Banach-Stoneov teorem, Stone-Weierstrassov teorem, Stoneov teorem reprezentacije Booleovih algebri, Stone-von Neumannov teorem i dr.). Bio je član Američke akademije umjetnosti i znanosti (od 1933), Nacionalne akademije znanosti SAD-a (od 1938), predsjednik Američkoga matematičkoga društva (1934–44) i predsjednik Međunarodne matematičke udruge (1952–54).

Citiranje:
Stone, Marshall Harvey. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58261>.