STRUKE:

Barbarossa, Hajredin

ilustracija
BARBAROSSA, Hajredin

Barbarossa [~ro'sa], Hajredin (arapski Khair Ad Dīn), gusar i osmanski admiral (Mitilena, oko 1465Carigrad, 4. VII. 1546). Podrijetlom Grk s Lezba. U mladosti gusario po Egejskome moru, a početkom XVI. st. pridružio se bratu Horuku u Tunisu. Od tuniskog sultana dobili su otok Djerbu, koji je postao njihovim uporištem za napade po zapadnom Sredozemlju. God. 1515. braća su istjerala španjolsku flotu i ovladala Alžirom. Nakon bratove smrti 1518. Hajredin je postao jedinim gospodarom Alžira i predao ga osmanskom sultanu Selimu I. Sultan Sulejman II. Kanuni ga je 1533. imenovao vrhovnim zapovjednikom osmanske mornarice (kapudan-pašom); Barbarossa je na tom položaju 1534. za sultana osvojio Tunis. Godine 1535. porazila ga je španjolska mornarica pod zapovjedništvom cara Karla V., ali ju je on pod Andreom Doriom potukao 1538., zauzeo Herceg Novi i Risan 1539. te uništio udruženu kršćansku flotu 1540. u bitki kraj Irákliona, a 1541. odbio napad Španjolaca na Alžir.

Citiranje:
Barbarossa, Hajredin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=5847>.