TRAŽI DALJE:
STRUKE:

sulfidi

sulfidi (prema lat. sulphur: sumpor), soli ili esteri sumporovodika (H2S), binarni spojevi sumpora s metalima, metaloidima ili organskim skupinama (R). Među anorganskim sulfidima, u kojima je stupanj oksidacije sumpora –II (sadrže sulfid-ion, S2–), razlikuju se hidrogensulfidi (opća formula MIHS, gdje je MI jednovalentni metal) i neutralni sulfidi (MI2S). U vodi su topljivi samo sulfidi alkalijskih metala. Poznato je oko 600 sulfidnih minerala, od kojih su mnogi sadržani u rudama važnima za dobivanje metala, kao što su olovo (npr. galenit, PbS), bakar (halkopirit, CuFeS2), cink (sfalerit, ZnS), živa (cinabarit, HgS), antimon (antimonit, Sb2S3) i dr. Organski sulfidi mogu biti poluesteri (→ tioli, R–SH) i neutralni esteri (tioeteri, R–S–R´).

Citiranje:
sulfidi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=58716>.