STRUKE:

Szilágyi, Sándor

Szilágyi [si'la:ḑi], Sándor, madžarski povjesničar i publicist (Cluj-Napoca, madžarski Kolozsvár, Rumunjska, 30. XI. 1827Budimpešta, 12. I. 1899). Tijekom madžarske revolucije surađivao je 1848–49. u Kossuthovu listu Pesti Hirlap. Godine 1853–67. radio je kao profesor u Nagykőrösu. Nakon odlaska u Budimpeštu bio je 1867. suosnivač Madžarskoga povijesnog društva, a od 1878. do smrti ravnatelj sveučilišne knjižnice. U madžarskoj historiografiji prvi je zastupao pozitivistički smjer. Njegovi su raniji radovi posvećeni revoluciji 1848–49., a poslije se posvetio istraživanju povijesti Erdelja s naglaskom na XVI. i XVII. st. Glavna djela: Povijest erdeljske države s osvrtom na kulturu i prosvjetu (Erdélyország története tekintettel művelődésére, I–II, 1866) i Madžarska nacionalna povijest (A magyar nemzet története, 1895–98).

Citiranje:
Szilágyi, Sándor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59258>.