Šagi-Bunić, Tomislav Janko

Šagi-Bunić, Tomislav Janko, hrvatski teolog (Brodarovec kraj Ivanca, 2. II. 1923Zagreb, 21. VII. 1999). Franjevac kapucin. Teologiju diplomirao i doktorirao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu; bio profesor patrologije i dogmatike na istom fakultetu te je postao središnja ličnost hrvatske znanstvene teologije. Bio je osobni teolog nadbiskupa F. Šepera na II. vatikanskom koncilu (1962–65), supokretač i prvi glavni urednik teološkoga časopisa Svesci – Kršćanska sadašnjost (1966), konzultor Tajništva za one koji ne vjeruju u Rimu (1966), prvi tajnik Ekumenskoga vijeća Biskupske konferencije Jugoslavije (1967), konzultor Tajništva za jedinstvo kršćana u Rimu (1968), član Međunarodne teološke komisije pri Kongregaciji za nauk vjere u Rimu (1969), suosnivač i prvi predsjednik Teološkoga kršćanskoga društva Kršćanska sadašnjost (1968). Dobitnik je Nagrade za životno djelo za 1993. Pisao na latinskom i hrvatskom jeziku. Svoj bogati znanstveni opus temeljio je na izvornim patrističkim spisima na kojima je gradio teološka gledišta o suvremenim pitanjima u Crkvi i svijetu; analizirao što je iz crkvene starine vrijedno i nezaobilazno kroza svu povijest te što je iz suvremenosti valjano za budućnost. Kao teolog F. Šepera utjecao je na koncilska stajališta o autonomiji zemaljskih vrjednota; imao je veliku ulogu u provođenju koncilske obnove u Crkvi na našim prostorima. Promicao je dijalog Crkve sa suvremenim društvima, međureligijski dijalog i ekumenizam. Glavna djela: Dva savršena i dvije naravi u kalcedonskoj dogmatskoj definiciji (»Duo perfecta« et »duae naturae« in definitione dogmatica chalcedonensi, 1964), Potpun Bog i potpun čovjek od Efeškoga koncila (g. 431) do Kalcedonskoga (g. 451) (Deus perfectus et homo perfectus a concilio Ephesino /a. 431/ ad Chalcedonensem /a. 451/, 1965), Problematika kalcedonske kristologije (Problematica christologiae chalcedonensis, 1969), Ali drugog puta nema: uvod u misao Drugog vatikanskog koncila (1969), Nema privatnoga Boga: razmišljanja o temeljnim usmjerenjima kršćanske egzistencije (1970), Svećenik kome da služi (1970), Crkva i domovina (1970), Izazov starih (1972), Povijest kršćanske literature. I. Patrologija od početka do sv. Ireneja (1976), Vrijeme suodgovornosti (I–II, 1981–82), Katolička crkva i hrvatski narod (1983), Euharistija u životu Crkve kroz povijest (1984), Živjeti Kristovim Duhom Svetim (1998), Prema civilizaciji ljubavi (1998), Motriti lice Očevo (2000).

Citiranje:
Šagi-Bunić, Tomislav Janko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 11. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59288>.