TRAŽI DALJE:
STRUKE:

šah

šah (perz. šāh: vladar, kralj, car), naziv za iranskoga vladara (do 1979), prije i nekih indijskih i afganistanskih islamskih vladara. Riječ je nastala od staroperzijskog oblika kšajatija, dešifriranoga na natpisima pisanima klinovim pismom. Službena je titula dinastije Pahlavi bila šahanšah (kralj kraljeva); ona odgovara prastaroj tituli Ahemenida kšajatijanamkšajatija. Za vladavine perzijske dinastije Sefevida (1501–1736) imamitski šijizam postao je državnom religijom (1500–1732) koja je šaha smatrala zamjenikom skrivenog imama.

Citiranje:
šah. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59290>.