TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Šahin-paša

Šahin-paša, osmanski veliki vezir (Glasinac, ?Carigrad, 1647). Kao dijete odveden u Istanbul i uvježban za janjičara. Godine 1634. postao je kapidžijskim ćehajom, a 1636. zapovjednikom janjičara. Poslije je bio namjesnik (beglerbeg) u Siriji (1637–39), Bosni (1639–42) i Kaniži (1642–44) te veliki vezir (1645–47) za vladavine osmanskog sultana Ibrahima. Kao bosanski namjesnik sredio je do tada nesigurne političke i gospodarske prilike u tom pašaluku.

Citiranje:
Šahin-paša. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59294>.