TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Šćitarjevo

Šćitarjevo (prije i Ščitarjevo), selo u Turopolju, 9 km sjeveroistočno od Velike Gorice, odnosno oko 17 km jugoistočno od Zagreba; 440 st. (2011). Leži u dolini rijeke Save, na 107 m apsolutne visine. Župna crkva sv. Martina (dovršena 1768). Poljodjelstvo; stočarstvo (svinja, govedo). Na strateški važnom položaju uz antičku cestu Poetovio–Siscia, a blizu riječnoga prijelaza na desnoj obali Save, Rimljani su početkom I. st. osnovali naselje koje je postalo središtem lokalne zajednice – Res publica Andautoniensium. U drugoj polovici I. st. Andautonija je stekla status municipija, što je ostala do kraja IV. st. Grad je bio visoko urbaniziran; otkriveni su ostatci zidina, termalnoga kompleksa, vodovoda i kanalizacije, popločenih ulica, javnih zgrada sa zidnim slikama i štukaturama i dr. U doba procvata grad je bio zauzimao površinu 1000 m × 400 m. Natpis na mramornoj ploči iz Petrovine Turopoljske posvećen je senatoru Funisulanu po odluci andautonijskih vijećnika (I. st.), a na njegovoj je stražnjoj strani uklesan reljef božice Nemeze ispod kojega se spominje Julije Viktorin, vijećnik municipija Andautonije (II–III. st.). Res publica Andautoniensium spominje se na bazama za kipove cara Decija i carice Herenije Etruscile, pronađenima u Stenjevcu i Šćitarjevu, dok je žrtvenik posvećen bogu Savusu otkriven u rukavcu rijeke Save. Zbog čestih poplava grad je mijenjao oblik i širio se, pa je najstarija nekropola (I–II. st.) pronađena ispod terma, a novija na položaju Kutelo. U središtu sela uređen je arheološki park, u kojem je prezentirana rimska, kamenom popločena cesta s vidljivim tragovima kola i rubnjacima, temelji zgrada, terma i dr. Crkva sv. Martina spominje se od 1334., novijim arheološkim istraživanjima oko današnje crkve pronađeni su grobovi iz XI. st. Crkva, pregrađena 1758–68., jednobrodna je građevina sa sakristijom pokraj zaobljenoga svetišta i zvonikom uz glavno pročelje i bočnom kapelom (starijim dijelom crkve). U unutrašnjosti je djelomično sačuvana barokna crkvena oprema.

Citiranje:
Šćitarjevo. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59396>.