STRUKE:

Šošić, Hrvoje

Šošić, Hrvoje, hrvatski ekonomist i političar (Osijek, 16. VI. 1928Zagreb, 4. VII. 2012). Diplomirao i doktorirao ekonomske znanosti. Kao sudionik Hrvatskoga proljeća, bio je uhićen i osuđen na 5,5 god. zatvora. Bio je član inicijativnoga kruga HDZ-a 1989. Potom je osnovao Hrvatsku stranku, koja se ubrzo povezala s HDZ-om. Predsjednik F. Tuđman imenovao ga je zastupnikom u Županijskom domu Sabora (1993–97). Djela: Bilanciranje (1966), Za čiste račune (1970), Raspeta Hrvatska (1990), Hrvatski politički leksikon (I–III, 1993–96).

Citiranje:
Šošić, Hrvoje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 11. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=59801>.