STRUKE:

Taine, Hippolyte

ilustracija
TAINE, Hippoliyte

Taine [tε:n], Hippolyte, francuski filozof, povjesničar i kritičar (Vouziers, 21. IV. 1828Pariz, 5. III. 1893). Studirao na École normale supérieure. Bio je profesor povijesti umjetnosti i estetike na pariškoj École nationale supérieure des beaux-arts. Od 1878. bio član Francuske akademije. Pozitivist, smatrao je da su i povijesni događaji i stvaranje umjetničkih djela određeni utjecajem okoline i podneblja, osobinama naroda i rase te povijesnim trenutkom intelektualnoga razvoja. Pozitivističku estetiku s biologističkim karakteristikama izložio je u djelu Filozofija umjetnosti (Philosophie de l’art, 1865), te ju je primijenio u studijama o talijanskoj, grčkoj, francuskoj i nizozemskoj umjetnosti: Filozofija umjetnosti u Italiji (Philosophie de l’art en Italie, 1866), Filozofija umjetnosti u Grčkoj (Philosophie de l’art en Grèce, 1869) i dr. Umjetnost je takvo oponašanje prirode koje putem individualne umjetničke spoznaje omogućuje osjetilan uvid u bit same stvari. Unutar okvira empirijskoga i pozitivističkoga, Taine uviđa da umjetnost ne smije biti samo odražavanje realnih predmeta (odražavanje ovisi o stanju duha), nego treba odražavati bitan karakter djela (oživljava se intelektualistička i metafizička estetika). Svoje je historiografske postavke izložio u djelu Uvod u studij eksperimentalne povijesti (L’Introduction à l’étude de l’Histoire expérimentale, 1866), a primijenio ih u monumentalnoj studiji o Francuskoj revoluciji i postrevolucionarnim režimima Izvori suvremene Francuske (Les Origines de la France contemporaine, I–VI, 1876–94). Ostala važnija djela: Francuski filozofi XIX. stoljeća (Les Philosophes français du XIXe siècle, 1857), Povijest engleske književnosti (Histoire de la littérature anglaise, I–IV, 1864), O inteligenciji (De l’intelligence, I–II, 1870).

Citiranje:
Taine, Hippolyte. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 12. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60206>.