TRAŽI DALJE:
STRUKE:

taloženje

taloženje, stvaranje taloga u otopini, koje može nastati kemijskom reakcijom, promjenom pH-vrijednosti otopine ili prekoračenjem vrijednosti produkta topljivosti; naziva se i precipitacijom. Najčešće se talog stvara kemijskom reakcijom u otopini, u kojoj od dviju ili više otopljenih tvari nastaje barem jedna koja je u otapalu netopljiva pa se iz njega istaloži na dnu reakcijske posude. Ako se npr. pomiješa vodena otopina barijeva klorida s otopinom natrijeva sulfata, taloži se netopljivi barijev sulfat, a u otopini ostaje otopljeni natrijev klorid. Taložne reakcije često se primjenjuju u kemijskoj tehnici za razdvajanje tvari s različitom topljivošću, u pripravi pitke vode i čišćenju otpadnih voda, dok su u kvantitativnoj kemijskoj analizi temelj → gravimetrije i taložnih titracija. Od taloženja u otopini valja razlikovati sedimentaciju kao mehaničko taloženje lebdećih krutih čestica, raspršenih u suspenziji, na temelju različite gustoće, djelovanjem gravitacije ili centrifugalne sile.

Citiranje:
taloženje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 26. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60301>.