STRUKE:

Taylor, Frederick Winslow

ilustracija
TAYLOR, Frederick Winslow

Taylor [tẹi'ləɹ], Frederick Winslow, američki inženjer i izumitelj (Philadelphia, 20. III. 1856Philadelphia, 21. III. 1915). Diplomirao je strojarstvo na Stevensovu tehnološkom institutu (1883). Zaslužan je za uvođenje koncepta znanstvene organizacije rada (znanstvenoga menadžmenta). Taylor je tvrdio da se efikasnost proizvodnje može višestruko povećati promatranjem djelovanja pojedinoga radnika te eliminiranjem svih nepotrebnih pokreta i neproduktivno utrošena vremena. Smatrao je potrebnim u potpunosti razdvojiti misaone i kreativne funkcije od izvršnih funkcija u proizvodnji i do najmanje moguće mjere usitniti pojedine zadatke u određenom radnom procesu. Time je uvelike pridonio racionalizaciji i jačanju produktivnosti u sustavu masovne industrijske proizvodnje. Uz to je pridonio i jasnijem razumijevanju načela normiranja rada te sustava stimulacija i nagrađivanja radnika. Skup načela na kojima se temelji ideja organizacije industrijske proizvodnje, često se, po njemu, naziva tejlorizam. Kritičari tejlorizma tvrdili su, pak, da se njime postiže otuđenost radnika i potiče njihova maksimalna iscrpljenost u radu. Taylor je bio i plodonosan izumitelj, patentirajući više od 40 izuma. Glavno djelo: Načela znanstvenoga menadžmenta (The Principles of Scientific Management, 1911).

Citiranje:
Taylor, Frederick Winslow. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60589>.