Teniers, David, ml.

ilustracija
TENIERS, David ml., Galerija slika nadvojvode Leopolda Wilhelma u Bruxellesu, oko 1651., Petworth, Petworth House

Teniers [təni:'rs], David, ml., flamanski slikar (Antwerpen, 15. XII. 1610Bruxelles, 25. IV. 1690). Oslobodivši se zarana utjecaja oca Davida st. (15821649), koji je slikao pretežno iskušenja svetaca s prikazima fantastičnih i đavolskih napasti, približio se stilu A. Brouwera, te je toplim koloritom slikao izrazito realističke prizore iz seoskoga života (krčme, plesovi, svadbe, tučnjave). God. 1651. postao je dvorski slikar i upravitelj zbirke umjetnina nadvojvode Leopolda Wilhelma u Bruxellesu. Proširio je tematiku prikazujući pučke zabave na gradskim trgovima, skupne portrete u prirodi i krajolike. Značajna je njegova kompozicija Galerija slika nadvojvode Leopolda Wilhelma u Bruxellesu (oko 1651), koja je omogućila da se utvrde pojedini radovi Giorgionea, Tiziana i Paola Veronesea.

Citiranje:
Teniers, David, ml.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 14. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60809>.