STRUKE:

termofor

termofor (termo- + -for), naprava za izravno ugrijavanje površinskih dijelova tijela. Najjednostavniji i najčešće rabljeni termofor plosnati je gumeni jastuk s nepropusnim čepom na zavrtanj, koji se napuni vrućom vodom željene temperature. Električni termofor, ovisno o namjeni, ima oblik jastuka, pokrivača, čizme i dr. U vatrostalnom omotaču nalazi se grijač, a na priključnom kabelu regulator za jačinu grijanja. Kod primjene termofora valja paziti da ne nastanu opekline kože (os. u osoba s oštećenim osjetnim živcima), a termoforu valja provjeravati ispravnost (zbog opasnosti od električnog udara). Termofor se upotrebljava i za zagrijavanje kreveta.

Citiranje:
termofor. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=60972>.