STRUKE:

Tevfik-paša, Ahmed

Tevfik-paša, Ahmed (od 1934. A. Okday), osmanski političar (Istanbul, 11. II. 1845Istanbul, 8. X. 1936). Kao osmanski časnik (od 1859) stupio je 1868. u službu pri Visokoj porti. Poslije je bio veleposlanik u Berlinu (1884–95), ministar vanjskih poslova (1895–1909), veliki vezir (1909., 1918–19. i 1920–22), veleposlanik u Londonu (1909–14) i predsjednik senata (1920). Kao šef osmanske delegacije sudjelovao je na mirovnim pregovorima u Londonu (1921). Nakon Kemal-pašine pobjede emigrirao je 1922. u Egipat.

Citiranje:
Tevfik-paša, Ahmed. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61086>.