TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Thom, René

Thom [tɔm], René, francuski matematičar (Montbéliard, 2. IX. 1923Bures-sur-Yvette, 25. X. 2002). Diplomirao (1946) i doktorirao (1951) na Sveučilištu u Parizu radom za koji je dobio Fieldsovu medalju (1958). Radio na Sveučilištu u Strasbourgu (1954–63) i u Institutu za visoke znanstvene studije (IHÉS) u Bures-sur-Yvetteu (1963–88). Bavio se diferencijalnom topologijom. Bio pod jakim utjecajem skupine Nicolas Bourbaki. Daljnji njegovi radovi bavili su se proučavanjem svojstava istinitosti matematičkih sudova i analizom slučajeva u teoriji singulariteta kada, općenito uzevši, istinit sud ne zadovoljava, što je dovelo do njegove formulacije teorije katastrofe (1972). Danas je ta teorija ugrađena u mnoge dijelove moderne matematike, fizike i matematičke obradbe bioloških procesa, te u teoriju kaosa. Član francuske Akademije znanosti (od 1976). (→ katastrofa)

Citiranje:
Thom, René. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61164>.