STRUKE:

Thompson, John Griggs

Thompson [tɔ:'mpsən], John Griggs, američki matematičar (Ottawa, Kansas, 13. X. 1932). Diplomirao (1955) na Sveučilištu Yale, doktorirao (1959) na Čikaškom sveučilištu, na kojem je radio do 1970. Nakon toga preuzeo je mjesto profesora matematike u Cambridgeu u Velikoj Britaniji, te profesor matematike na Floridskom sveučilištu. Bavi se teorijom grupa, osobito tzv. finitnim grupama, te je kao jedan od najistaknutijih matematičara za radove s toga područja dobio niz nagrada i priznanja, među ostalim i Fieldsovu medalju (1970).

Citiranje:
Thompson, John Griggs. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 5. 12. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61184>.