Tieck, Johann Ludwig

ilustracija
TIECK, Johann Ludwig

Tieck [ti:k], Johann Ludwig, njemački književnik (Berlin, 31. V. 1773Berlin, 28. IV. 1853). Jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. Rano se oduševio kazalištem i dramama Goethea, Schillera i Shakespearea. Prijateljevao je s vodećim umovima svojega doba, Novalisom, braćom Schlegel, J. G. Fichteom, C. Brentanom, u Weimaru je posjećivao Goethea i Schillera; od 1794. živio kao slobodni pisac. Uspješno je stvarao u većini književnih rodova, asimilirajući i varirajući tuđe utjecaje i stilove. Trajan utjecaj ostavile su njegove životne i duhovite novele (Sabrane novele – Gesammelte Novellen, I–XIV, 1835–42). Pisao je liriku, drame, kritike, znanstvene rasprave, a djelovao je također kao prevoditelj (Cervantes, Shakespeare) i izdavač. Djela: roman Doživljaji gospodina Williama Lovella (Geschichte des Herrn William Lovell, I–III, 1795–96), Putovanja Franza Sternbalda (Franz Sternbalds Wanderungen, 1798); komedije Mačak u čizmama (Der gestiefelte Kater, 1797), Obrnuti svijet (Die verkehrte Welt, 1880), Car Oktavijan (Kaiser Octavianus, 1804) i dr.

Citiranje:
Tieck, Johann Ludwig. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61268>.