TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Toffler, Alvin

Toffler [tɔ:'fləɹ], Alvin, američki futurolog (New York, 4. X. 1928Los Angeles, 27. VI. 2016). U djelima analizirao mehanizme promjene u suvremenom društvu temeljenome na znanju i tehnologiji te predviđao moguće smjerove društvenog razvoja, posebice na području ekonomije. Djela (u koautorstvu sa suprugom Heidi Toffler): Šok budućnosti (Future Schock, 1970), Treći val (The Third Wave, 1980), Rat i antirat (War and Anti-War, 1995), Revolucionarno bogatstvo (Revolutionary Wealth, 2006) i dr.

Citiranje:
Toffler, Alvin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 6. 5. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61585>.