TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Toma Kempenac

Toma Kempenac (lat. Thomas a Kempis, pravo ime Thomas Hemerken), njemački duhovni pisac (Kempen kraj Kölna, 1380Sint Agnietenberg kraj Zwollea, Nizozemska, 25. VII. 1471). Bio je član zajednice Braće zajedničkoga života, a od 1399. predstojnik augustinskoga samostana sv. Agneze u Sint Agnietenbergu. Jedan od najutjecajnijih zagovaratelja pokreta devotio moderna. Pripisuje mu se djelo Nasljeduj Krista (De imitatione Christi, 1472), od XV. stoljeća najčitanije i najutjecajnije duhovno štivo u Europi, s više od 4000 izdanja i prijevoda; prvi ga je na hrvatski jezik preveo M. Marulić (1500).

Citiranje:
Toma Kempenac. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 7. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61658>.