STRUKE:

Tönnies, Ferdinand

Tönnies [tœ'niəs], Ferdinand, njemački sociolog i filozof (Riep, danas Oldenswort, 26. VII. 1855Kiel, 11. IV. 1936). Profesor na Sveučilištu u Kielu 1913–16. i 1921–33., kada su ga uklonile nacističke vlasti. Jedan od utemeljitelja sociologije u Njemačkoj kao samostalne znanstvene discipline, i prvi predsjednik Njemačkoga društva za sociologiju (1909–33). Temeljni su pojmovi Tönniesove sociologije »zajednica« (Gemeinschaft) i »društvo« (Gesellschaft), koje primjenjuje na istraživanje društvenih bitnosti, odn. društvenih odnosa, kolektiva i korporacija. »Zajednica« (obitelj, selo, prijateljstvo) počiva na krvnom srodstvu, susjedskim i prijateljskim vezama, na osjećaju pripadnosti i solidarnosti, navici i običajima. »Društvo« (grad, država, javno mnijenje) mehanička je tvorba koja nastaje temeljem neke racionalne svrhe i u kojoj su ljudi »bitno razdvojeni«, a određeno je interesom i voljom pojedinaca. Održava se s pomoću prava, konvencija i državne vlasti. »Zajednica« i »društvo« nisu konkretne realnosti, već pojmovi, misaone stvari (Gedankendinge), dok se stvarne manifestacije »obitelji«, »sela«, »države« i dr. njima mogu samo više ili manje približiti. Prema Tönniesu društveni, odn. kulturni razvoj kreće se od »zajednice« prema »društvu«, iako i suvremena društva zadržavaju neke elemente »zajednice«. Tönniesovo je djelo najviše utjecalo na američku sociologiju, posebice na čikašku školu (R. E. Park, T. Parsons). Djela: Zajednica i društvo (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887), Život i naučavanje Thomasa Hobbesa (Thomas Hobbes Leben und Lehre, 1896), Kritika javnoga mnijenja (Kritik der öffentlichen Meinung, 1922), Sociološke studije i kritike (Soziologische Studien und Kritiken, I–III, 1925–29), Uvod u sociologiju (Einführung in die Soziologie, 1931) i dr.

Citiranje:
Tönnies, Ferdinand. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61757>.