Touré, Ahmed Sékou

ilustracija
TOURÉ, Ahmed Sékou

Touré [tuʀe'], Ahmed Sékou, gvinejski političar (Faranah, 9. I. 1922Cleveland, SAD, 26. III. 1984). Započeo je političko djelovanje kao sindikalni vođa, organiziravši prvi štrajk na području francuskih afričkih kolonija. Osnovao je 1947. Demokratsku stranku Gvineje, jednu od prvih nacionalnih stranaka u tadašnjoj Francuskoj Zapadnoj Africi. Bio je zastupnik u francuskoj Nacionalnoj skupštini od 1951., no tek 1956. bilo mu je dopušteno sudjelovanje u njezinu radu. Uspješno je predvodio proces osamostaljenja Gvineje 1958., nakon čega je bio predsjednik države u pet mandata (1958–84), uspostavivši jednostranački socijalistički režim. Podupirao je nesvrstanost i ideju K. Nkrumaha o političkom jedinstvu Afrike.

Citiranje:
Touré, Ahmed Sékou. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 8. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=61927>.