STRUKE:

Tugomerići

Tugomerići (Tugomeri, Tugomiri, Tugomirići, Tugomirovići), hrvatski plemeniti rod s matičnim posjedima u priobalju podno Velebita do Pozrmanja, u Podgorskoj županiji, sa sjedištem u Bagu (danas Karlobag). Uspjeli su ući u zajednicu »dvanaest plemena Kraljevine Hrvatske« pa je tako izvjesni župan (comes) Miro(ne)g od roda Tugomira (Mirogus de genere Tugomirorum) spomenut u spisu → Pacta conventa, nastalom u XIV. st., koji opisuje navodni dogovor hrvatskih plemića s kraljem Kolomanom 1102. Prije XIV. st. pripadnici toga roda u poznatim izvorima javljaju se vrlo rijetko. U drugoj polovici XIV. i prvoj polovici XV. st. malobrojni Tugomerići, napose članovi hiže Šegotića, uspjeli su steći posjede u okolici Zadra te na prostorima Ninske i osobito Lučke županije, u kojoj su bili birani i kao županijski rotni suci. Poznati ih dokumenti posljednji put spominju u tim krajevima 1456. Snažnija je nazočnost roda zabilježena na prostorima Ličke županije, gdje je većinom živio rod Mogorovića, a južno od Ribnika, uz rijeku Liku, osnovano je naselje pod nazivom Tugomerići. Do kraja XV. st. u tom se naselju rod razgranao u mnogobrojne obitelji pet hiža roda (Babići, Piplići, Sučići, Surotvići i Veseličići), članovi kojih su uz pripadnike roda Mogorovića redovito bili birani u sudske i upravne službe Ličke županije. Domicilna su im imanja postala tijekom prvih desetljeća XVI. st. prvom zonom ratne opasnosti, te su se pod stalnim pritiskom osmanskih (ne)regularnih vojnih postrojba sve više povlačili na sjever u Slavoniju i Ugarsku te na zapad i jug u Istru i na Apeninski poluotok.

Citiranje:
Tugomerići. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 2. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62636>.