Turgot, Anne Robert Jacques

ilustracija
TURGOT, Anne Robert Jacques
ilustracija1ilustracija2

Turgot [tyʀgọ'], Anne Robert Jacques, francuski državnik i ekonomist (Pariz, 10. V. 1727Pariz, 20. III. 1781). Nakon studija teologije na Sorbonnei (1749–50) odrekao se svećeničkoga zvanja te se posvetio činovničkoj karijeri; od 1752. radio je kao zamjenik tužioca i savjetnik pariškoga parlamenta, a od 1753. kao maître de requetes (član posebnoga sudskog vijeća za ancien régimea). Pošto se Turgot iskazao kao intendant Limogesa (od 1761), Luj XVI. imenovao ga je 1774. generalnim kontrolorom, tj. ministrom financija. U tom svojstvu pokušao je mnogobrojnim reformama na štetu povlaštenih staleža, odn. ograničenjem feudalnih povlastica spasiti Francusku od financijskoga bankrota (slobodna trgovina žitom, smanjenje poreza na uvoz namirnica u gradove, oporezivanje svih staleža, ukidanje tlake te cehovskih i trgovačkih korporacija te oslobađanje od ograničenja gotovo sve manufakturno-trgovačke djelatnosti itd.). Te mjere trebale su biti prvi korak k temeljitoj reformi državne uprave (uvođenje izbornoga prava za sve zemljoposjednike, reforma školstva, uvođenje državne potpore najsiromašnijima itd.), no zbog protivljenja prvog i drugoga staleža kralj ga je u svibnju 1776. smijenio te ukinuo sve njegove reforme, čime je ubrzao razvoj događaja koji su nakon desetak godina doveli do revolucije. Kao autor mnogobrojnih rasprava iz različitih društvenih područja postigao je velik društveni i znanstveni ugled; pisao je članke za Diderotovu Enciklopediju, istaknuo se i Pismima o toleranciji (Lettres sur la tolérance, 1753–54), protiv vjerske nesnošljivosti. U njegovim ekonomskim spisima fiziokratsko je naučavanje dobilo najrazvijeniji, realistični oblik. God. 1766. dovršio je svoje glasovito djelo Razmišljanja o stvaranju i raspodjeli bogatstva (Réflexions sur la formation et la distribution des richesses) koje je, uz Quesnayovo djelo Ekonomska tablica (1758), prvi znanstveni uvod u političku ekonomiju. Ostala važnija djela: Vrijednosti i novci (Valeurs et monnaies, 1769), Pisma o slobodi trgovine žitom (Lettres sur la liberté de commerce des grains, 1770).

Citiranje:
Turgot, Anne Robert Jacques. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 4. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62750>.