Turner, Joseph Mallord William

ilustracija
TURNER, Joseph Mallord William, Pristanište u Calaisu, 1802., London, National Gallery

Turner [tə:'nə], Joseph Mallord William, engleski slikar i grafičar (London, 23. IV. 1775London, 19. XII. 1851). Studirao na londonskoj Royal Academy, na kojoj je od 1807. bio profesor. Započeo kao crtač krajolika i arhitektonskih prizora u akvarelu, pretežito dvoraca i katedrala u Engleskoj i Walesu, kao predložaka za bakroresce. Od 1789. slikao je u ulju, isprva pod utjecajem nizozemskih pejzažista XVII. st. (Ribar na moru, 1796; Pristanište u Calaisu, 1802; Brodolom, 1805), potom C. Lorraina i N. Poussina. Tada su nastale kompozicije u duhu romantizma s dubokim i prozračnim krajolicima u koje je harmonično uklapao mitološke i biblijske likove (Didona utemeljuje Kartagu, 1815). Svoje rane slikarske radove reproducirao je u kombiniranoj tehnici bakropisa i mezzotinta u 14 svezaka djela Liber studiorum (1807–19). Putovao je Njemačkom, Francuskom, Švicarskom, Nizozemskom i Italijom, neumorno slikajući (u akvarelu i ulju) krajolike i gradske vedute (Požar Parlamenta u Londonu 16. listopada 1834., 1835; Bojni brod Téméraire, 1838). Na njegov je razvoj presudno utjecao boravak u Veneciji. Ozračje toga grada na moru poklopilo se s njegovim shvaćanjem slikarstva pa mu je paleta postala svjetlija, čar boje intenzivniji, a deskripcija se gubila u kolorističkoj interpretaciji prizora i ozračja. U tom najplodnijem razdoblju stvaranja primjenjivao je čiste boje (bijela, žuta, svijetlomodra, ružičasta) pa su njegova ulja i akvareli postali vatromet boja i vizija jarkoga blještavila dana ili istančanoga treperenja u sumraku (San Giorgio Maggiore u Veneciji, 1842; Svjetlo i boja, 1843; Kiša, para i brzina, 1844). Turnerovo slikarstvo, oslobođeno tradicionalnoga akademizma, i otkriće pune svjetlosti i čiste boje kao sredstva za ostvarenje neposrednoga slikarskog doživljaja nesumnjivo su utjecali na formiranje francuskog impresionizma. Bavio se teorijskim radom eksperimentirajući bojom, a u svojim predavanjima (1811–28) zauzimao se za priznavanje pejzažnoga slikarstva kao samostalne vrste, podijelivši ga na podvrste: planinski, arhitekturni, pastoralni i povijesni krajolik te marina.

Citiranje:
Turner, Joseph Mallord William. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62794>.