STRUKE:

Turner, Victor Witter

Turner [tə:'nə], Victor Witter, britanski socijalni i kulturni antropolog (Glasgow, 28. V. 1920Charlottesville, SAD, 18. XII. 1983). Profesor na sveučilištima u Chicagu i Charlottesvilleu. Bavio se uglavnom pitanjima s područja simboličke i interpretativne antropologije. Istraživao simbole i obrede, osobito obrede prijelaza i obrede svjetskih religija. Boravio na terenskom istraživanju među narodom Ndembu u srednjoj Africi (1950–54). Glavna djela: Šuma simbola: aspekti obreda naroda Ndembu (The Forest of Symbols: Aspects of Ndembu Ritual, 1967), Slika i hodočašće u kršćanskoj kulturi (Image and Pilgrimage in Christian Culture, koautor, 1978), Od rituala do teatra: ozbiljnost ljudske igre (From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play, 1982), Antropologija izvedbe (The Anthropology of Performance, 1986).

Citiranje:
Turner, Victor Witter. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=62800>.