TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Batović, Šime

Batović, Šime, hrvatski arheolog (Vrsi, 7. VII. 1927Zadar, 13. X. 2016). Arheologiju diplomirao (1953) i doktorirao (1964) u Zagrebu. U Arheološkome muzeju u Zadru bio kustos (1953–66), a zatim i ravnatelj (1966–78). Od 1966. profesor prapovijesne arheologije i muzeologije na Filozofskome fakultetu u Zadru. Predsjednik Hrvatskoga arheološkog društva 1971–73. Istraživao više arheoloških lokaliteta. Posebice se bavio neolitikom i razdobljem starijega željeznog doba u sjevernoj Dalmaciji i Hrvatskom primorju. Autor knjiga: Oblici pogreba ilirskih Liburna (Sépultures de la peuplade illyrienne des Liburnes, 1962), Stariji neolit u Dalmaciji (1966), Nakit u prapovijesti sjeverne Dalmacije (1981).

Citiranje:
Batović, Šime. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6282>.