Užgorod

ilustracija
UŽGOROD, Trg sa sabornom crkvom Krista Spasitelja, XVIII. st.

Užgorod (Užhorod, ruski i ukrajinski Ужгород [u'žγorod]; madžarski Ungvár), grad u zapadnom rubnom području Ukrajine, na granici sa Slovačkom; 116 349 st. (2013). Upravno je središte Zakarpatske oblasti. Leži na obali Uža (porječje Tise), podno jugozapadnih padina Istočnih Karpata. Strojograđevna, kemijska, drvna, tekstilna i prehrambena industrija (konzerviranje mesa, proizvodnja vina i žestokih pića), proizvodnja obuće i građevnoga materijala. Najstariji je arhitektonski spomenik dvorac koji se prvi put spominje u XI. st. (pregrađen u XV–XVII. st.); barokni dvorac i crkve iz XVIII. st., gradska vijećnica (1810). Sveučilišta (Užgorodsko nacionalno, Zakarpatsko državno, Karpatsko sveučilište). Muzej seoskoga graditeljstva Zakarpatske oblasti. Međunarodna zračna luka. – Na mjestu današnjega grada Slaveni su u VIII. ili IX. st. sagradili utvrđeno naselje, koje je isprva bilo jedno od sjedišta plemenskoga saveza Ljetopisnih (Istočnih) Hrvata, a potom i njihove ranofeudalne kneževine. U dokumentima se prvi put spominje 903. kada su ga napadali Madžari prilikom njihova prodora u Panonsku nizinu. Najkasnije od 992. bio je u sastavu Kijevske Kneževine, a od kraja XI. st. pod vlašću Madžara, koji su mu promijenili ime u Ungvár i učinili ga sjedištem istoimene županije. Godine 1241. opustošili su ga Tatari. U sastavu Ugarske ostao je sve do propasti Austro-Ugarske Monarhije u I. svjetskom ratu, odnosno do 1919., kada je ušao u sastav Čehoslovačke (1919) kao dio Zakarpatske Ukrajine. Podjelom Čehoslovačke proglašen je 1938. glavnim gradom Zakarpatske Ukrajine, koja je već u ožujku iduće godine ušla u sastav Horthyjeve Madžarske. U njezinu sastavu bio je do prosinca 1944., kada ga je zaposjela Crvena armija. U sastav SSSR-a kao dio Ukrajinske SSR ušao je 29. VI. 1945.

Citiranje:
Užgorod. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 4. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63591>.