STRUKE:

Valentić, Mirko

Valentić, Mirko, hrvatski povjesničar (Ivanjska, BiH, 19. IX. 1932). U Zagrebu 1961. diplomirao, a 1978. doktorirao povijest na Filozofskom fakultetu. Od 1971. do 2002. radio je u Institutu za historiju radničkog pokreta Hrvatske (od 1996. Hrvatski institut za povijest), kojega je 1991–2002. bio ravnatelj. U znanstvenom radu bavi se poviješću gradišćanskih Hrvata i Vojne krajine, pitanjem srpske nacionalne ideologije, migracijskim i kolonizacijskim procesima u XIV. i XVII. st., osobito vlaškom kolonizacijom, te poviješću prometne integracije Hrvatske. Djela: Gradišćanski Hrvati od XVI stoljeća do danas (1970), Vojna krajina i pitanje njezina sjedinjenja s Hrvatskom 1849.–1881. (1981), Vojna krajina u Hrvatskoj (koautor, 1981), Rat protiv Hrvatske: 1991.–1995. (2010). Urednik je niza Hrvatska na tajnim zemljovidima 18. i 19. stoljeća (I–X, 1999–2006). Posvećen mu je zbornik Hereditas rerum Croaticarum ad honorem Mirko Valentić (2003).

Citiranje:
Valentić, Mirko. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=63713>.