TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Bazaine, Jean

Bazaine [bazε'n], Jean, francuski slikar i pisac (Pariz, 21. XII. 1904Clamart, 1. V. 2001). Predstavnik pariške škole; prošavši kroz kubističku fazu postupno se priklanja apstrakciji; težište mu je na ekspresivnosti kolorita i dinamičnom grafizmu (Šetač i akt na balkonu, 1945). Jedan od glavnih predstavnika tašizma u apstraktnom slikarstvu. Radio vitraje (St. Severin u Parizu, 1964–70) i mozaike (palača UNESCO-a, 1958). Važno mu je djelo Bilješke o suvremenom slikarstvu (Notes sur la peinture d’aujourd’hui, 1948–53. i 1955).

Citiranje:
Bazaine, Jean. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 15. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6395>.