TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vela jama

Vela jama, špilja na zapadnim padinama Osorčice na otoku Lošinju. Otkriveni su kulturni slojevi debljine više od 4 m. Najstariji nalazi pripadaju paleolitiku, dok mlađi slojevi pokazuju kontinuitet korištenja špilje kroz mezolitik i neolitik. Najzanimljiviji nalazi pripadaju najstarijemu sloju kulture impresso-keramike.

Citiranje:
Vela jama. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 12. 8. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64095>.