STRUKE:

Velim

Velim, naselje u blizini Vranskog jezera; 124 st. (2001). Ranu naseljenost toga područja potvrđuju arheološki nalazi ranosrednjovjekovnog groblja (iz VIII. st.) na lokalitetu Velištak. Naselje Velim prvi se put spominje 1387. kao jedno od utvrđenih mjesta, kojim je gospodario vranski prior I. Paližna. Kako bi spriječili pad utvrde u osmanske ruke, Mlečani su ju 1538. zapalili, a 1546–1684. nalazila se pod osmanskom vlašću. Nedugo prije povlačenja Osmanlija, naselje su, predvođeni franjevcima, naselili novi stanovnici. Kao samostalna crkvena župa prvi se put spominje 1682., a župnim središtem Velim je bio do 1747. Nekadašnja župna kapela sv. Ante bila je 1894. preuređena u crkvu, koja je oštećena za Domovinskoga rata.

Velim. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 27.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64202>.