STRUKE:

Venancije, sv.

Venancije, sv. (lat. Venantius), kršćanski mučenik (?, – Delminij, lat. Delminium, 259). Biskup u Delminiju (danas Tomislavgrad, BiH); širio kršćanstvo po neretvanskom kraju i u Panoniji; stradao za cara Aurelijana. Njegove je ostatke s relikvijama dalmatinskih i istarskih mučenika, po nalogu pape Ivana IV. (rodom Solinjanina), opat Martin prenio u Rim i pohranio ih u kapeli sv. Venancija uz krstionicu Lateranske bazilike. Kapela je ukrašena mozaičnim prikazima s likovima Venancija, Dujma, Maura, Anastazija, Septimija, Asterija, Telija, Antonijana, Gajana i Paulinijana. Venancijev se kult širio Italijom; tako je prenesen i u Camerino, kojega je zaštitnik, no ondje se slavi kao dječak (prema lokalnoj legendi kako je mučeništvo podnio kao petnaestogodišnjak za Decijeva progona). Likovno se prikazuje kao rimski plemić sa zastavom i mačem.

Venancije, sv.. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64227>.