STRUKE:

Visković, Nikola

Visković, Nikola, hrvatski pravnik (Split, 6. III. 1938). Doktorirao 1974. na Pravnom fakultetu u Beogradu, usavršavao se u Strasbourgu (1963). Na Pravnom fakultetu u Splitu (1961–2008) predavao teoriju države i prava te bio dekan (1983–85). Suosnivač stranke Zelena akcija Split (1989), te zajednički zastupnik Zelene akcije Split i SDP-a u Saboru RH (1990–92). Objavljuje radove iz pravne teorije, pravne metodologije i pravne filozofije te političku publicistiku; prvi se u Hrvatskoj počeo sustavno baviti problemima kulturne zoologije i kulturne botanike. Prevodio književna (P. Neruda, Lautréamont, M. de Unamuno) i pravnofilozofska djela (N. Bobbio). Glavna djela: Pojam prava: prilog integralnoj teoriji prava (1976), Jezik prava (1989), Politički ogledi (1990), Država i pravo (1995), Životinja i čovjek: prilog kulturnoj zoologiji (1996), Stablo i čovjek: prilog kulturnoj botanici (2001), Teorija države i prava (2001), Sumorne godine: nacionalizam, bioetika, globalizacija (2003), Kulturna zoologija: što je životinja čovjeku i što je čovjek životinji (2008).

Citiranje:
Visković, Nikola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 29. 9. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=64827>.