Vogt, Hans Kamstrup

Vogt [fukt], Hans Kamstrup, norveški lingvist (Fredrikstad, 1. VI. 1903Oslo, 25. IX. 1986). Poredbeno-povijesni lingvist, začetnik istraživanja kavkaskih jezika. Profesor romanske (od 1946) i opće lingvistike (1963–73) na Sveučilištu u Oslu. Objavio mnogobrojne studije o različitim aspektima gruzijske i armenske gramatike te fonologiji norveškoga, o osetskom, baskijskom, burušaskom, o jeziku Kalispel Indijanaca u državi Washington te ubihskom. Posebno mjesto u njegovim istraživanjima zauzimaju problemi jezične interferencije, napose u kavkaskim jezicima. Djelo mu je pod utjecajem strukturalizma F. de Saussurea, povijesno-poredbenoga pristupa A. Meilleta, Hjelmslevljeve glosematike, Praške škole i američkog strukturalizma. Važniji radovi: Nominalne skupine u starom armenskom i gruzijskom (Les Groupes nominaux en arménien et en géorgien anciens, 1932), Gramatika gruzijskoga jezika (Grammaire de la langue géorgienne, 1971).

Citiranje:
Vogt, Hans Kamstrup. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65186>.