Vojnović, Đuro

Vojnović, Đuro, hrvatski pravnik i političar (Herceg Novi, Crna Gora, 26. IX. 1833Zadar, 11. IX. 1895). Studirao je u Beču i Padovi, a 1867. bio je izabran za poslanika u Dalmatinskom saboru, kojim je predsjedao 1877–92. Bio je zastupnik Carevinskoga vijeća (1870–73., 1879–92), a 1892. izabran je za doživotnoga člana Gornjega doma Carevinskoga vijeća. Kao jedan od vođa narodnoga pokreta u Dalmaciji, nakon razdora u Narodnoj stranci (1873) priključio se »zemljašima«, a 1880. novoosnovanoj Srpskoj narodnoj stranci.

Citiranje:
Vojnović, Đuro. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2020. Pristupljeno 5. 6. 2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65233>.