TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Vrhovine

Vrhovine (prije Donje Vrhovine), naselje i općinsko središte u Lici, 16 km istočno od Otočca; 218 st. (2021). Leže uz cestu Otočac–Plitvička jezera i ličku željezničku prugu, na 736 m apsolutne visine. Poljodjelstvo (krumpir, šljiva); stočarstvo (ovca, koza, govedo, svinja). Drvna industrija. U blizini, pod Vatinovcem (1176 m), jama Bezdanjača. – Cijeli je kraj bio nastanjen već u prapovijesti i antici. Naselje se prvi put spominje 1449. kao posjed krčkih knezova Frankapana, gospodara Gacke, koji su ondje imali svoj kaštel. Za provale Osmanlija 1523–27. staro hrvatsko stanovništvo napustilo je svoja ognjišta. Gašpar Frankapan Tržački je 1642. razorio tamošnje utvrde Stari Perušić i Crnu Vlast, koje su Osmanlije prethodno bili obnovili, a Petar Zrinski porazio je 1663. kraj Vrhovina višestruko jače snage Ali-paše Čengića. Ubrzo nakon oslobođenja Like (1689), Vrhovine su naselili pravoslavni stanovnici. Za Vojne krajine naselje je bilo središte satnije, imalo je pravoslavnu parohijsku crkvu, a 1837. bila je otvorena krajiška pučka škola. U selu Zalužnici sagrađena je 1770. parohijska crkva sv. Petra i Pavla, a ondje je 1802. radila i pravoslavna narodna škola. Nakon ukinuća Vojne krajine 1881. bila je osnovana općina, koja se nalazila u sastavu kotara Otočac. God. 1918. otvorena je željeznička postaja na pruzi Zagreb–Split, puštenoj u promet 1925. god. Početkom 1960-ih vrhovljansko je područje postalo dijelom općine Otočac. Za Domovinskoga rata (1991–95) naselje je bilo okupirano, a hrvatsko stanovništvo izloženo progonima.

Citiranje:
Vrhovine. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 30. 3. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65485>.