STRUKE:

Watson, John Broadus

Watson [wɔ:'tsən], John Broadus, američki psiholog (Travelers Rest, 9. I. 1878New York, 25. IX. 1958). Utemeljitelj biheviorizma. Profesor psihologije na Sveučilištu Johns Hopkins (1908–20); od 1921. uspješno se bavio oglašavanjem i povremeno predavao. Smatrao je da psihologija, poput prirodoznanstvenih disciplina, mora težiti objektivnosti, te da se objektivno može ispitivati samo ponašanje. Svevši psihologiju na poznatu S – R formulu, definirao ju je kao znanost o ponašanju; smatrao je da je moguće opažati, mjeriti i kontrolirati samo podražajnu situaciju (S) i čovjekovu reakciju (R), a da ono što se zbiva između toga nije dostupno i ne treba biti predmet znanstvenoga zanimanja. Njegov članak Psihologija kako ju vidi biheviorist (Psychology as a Behaviorist Views It, 1913) smatra se biheviorističkim manifestom. Djela: Ponašanje: Uvod u komparativnu psihologiju (Behavior: An Introduction to Comparative Psychology, 1914), Psihologija sa stajališta biheviorista (Psychology from the Standpoint of a Behaviorist, 1919), Biheviorizam (Behaviorism, 1924) i dr.

Citiranje:
Watson, John Broadus. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 9. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65880>.