TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Weil, André

ilustracija
WEIL, André

Weil [vεj], André, francuski matematičar (Pariz, 6. V. 1906Princeton, 6. VIII. 1998). Studirao u Parizu, Rimu i Göttingenu, doktorirao 1928. Radio kao profesor u Indiji (1930–32), Strasbourgu (1933–40), São Paulu (1945–47), Chicagu (1947–58), te potom u Princetonu do smrti. Jedan je od osnivača grupe matematičara Nicolas Bourbaki. Značajni su njegovi doprinosi u razvoju suvremene matematike (lokalno kompaktne grupe, algebarska geometrija, Abelove mnogostrukosti, Kahlerove mnogostrukosti, i posebno teorija brojeva). Autor je niza monografija iz tih područja. Član Royal Socety (od 1966).

Citiranje:
Weil, André. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 20. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=65932>.