Béguin, Albert

Béguin [beg63338'], Albert, švicarski književni kritičar francuskog izraza (La Chaux-de-Fonds, 17. VII. 1901Rim, 3. V. 1957). Profesor na sveučilištu u Baselu. Smatra se jednim od začetnika komparativne književnosti. U teorijskom djelu Romantična duša i san (L’Âme romantique et le rêve, 1937) uspoređivao je utjecaj sna na njemačke i francuske romantičare. Pisao je i o mističnim pjesnicima, Nervalu, Bernanosu, Balzacu i Pascalu. Uređivao je časopis Esprit (1950–57).

Citiranje:
Béguin, Albert. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 23. 7. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6625>.