STRUKE:

zakonodavni postupak

zakonodavni postupak, temeljna procedura zakonodavnoga tijela utvrđena zakonima i poslovnikom. Sastoji se od inicijative za donošenje zakona, prihvata inicijative i odlučivanja o potrebi njegova donošenja, odlučivanja o prijedlogu zakona, amandmana na prijedlog zakona, izglasavanja zakona, redakcije teksta zakona i proglašenja (promulgacije) zakona. U ustavnim monarhijama, za stupanje na snagu zakona potrebna je i sankcija (potvrda) vladara.

Zakonodavna inicijativa zahtjev je parlamentu da pokrene postupak donošenja zakona. U ustavnim monarhijama XIX. st. pravo inicijative imao je vladar, a danas to pravo pripada predstavničkomu domu, njegovim članovima, izvršnoj vlasti, u pojedinim državama i predstavnicima javnosti. Inicijativa za donošenje zakona podnosi se na odlučivanje zakonodavnomu tijelu. U slučaju prihvata, prijedlog (nacrt) upućuje se na raspravu nadležnomu odboru parlamenta, a zatim se s njegovim mišljenjem podnosi parlamentu. U skladu s poslovnikom parlament u jednom ili više čitanja (rasprava) donosi ili odbija prijedlog zakona. U dvodomnom parlamentu u kojem su oba doma zakonodavna treba voditi paralelnu raspravu te prijedlog zakona izglasovati u identičnom tekstu ili pokrenuti postupak usuglašavanja. Pri raspravi najprije se ocjenjuje potreba i kvaliteta predloženoga zakona, a nakon toga raspravlja se o pojedinim dijelovima zakona. Prije konačnog odlučivanja mogu se predlagati amandmani, kao izmjene i dopune ponuđenih rješenja; ako se pri raspravi u zakonodavnom tijelu prihvate amandmani, oni postaju sastavnim dijelom zakonskoga prijedloga. Nakon rasprave pristupa se glasovanju. Zakoni se mogu donositi ako postoji kvorum (nuždan broj nazočnih zastupnika), a izglasavaju se relativnom ili kvalificiranom većinom (većina ili dvotrećinska većina glasova svih zastupnika), sukladno poslovniku. Zatim se obavlja redaktura teksta, te se šalje drž. poglavaru na proglašenje (promulgaciju). Zakon stupa na snagu nakon proteka određenoga roka (vacatio legis) i nema retroaktivno djelovanje. Hitni zakonodavni postupak skraćuje se redukcijom čitanja.

Citiranje:
zakonodavni postupak. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 3. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=66765>.