STRUKE:

zijev

zijev (hijat), pojava dvaju uzastopnih samoglasnika koji tvore zasebne slogove. Javlja se u mnogim jezicima svijeta. U hrvatskome se uočava, primjerice, u riječima radio, Tea, Leo, kauč. Zijev je fonetski zanimljiv utoliko što su takvi samoglasnički slijedovi podložni promjenama koje idu za njegovim izbjegavanjem. To se obično postiže premošćivanjem zijeva umetanjem konsonantskoga segmenta, obično polusamoglasnika /j/ i /62091/, između dvaju samoglasnika. U tom slučaju umetnuti polusamoglasnik preuzima ulogu pristupa (početka) drugoga sloga. U hrvatskome se zijev tipično premošćuje u nestandardnim oblicima ili u dječjem govoru u primjerima poput radijo, Teja, Lejo i sl.

zijev. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67237>.