STRUKE:

zloporaba prava

zloporaba prava, vršenje sadržaja subjektivnoga prava protivno svrsi prava ili nanošenjem nedopuštene štete interesu trećih osoba. Zabranjena je u svim pravnim sustavima, i to izričito ili zabrana proizlazi iz shvaćanja javnoga poretka. U hrvatskom građanskom pravu definira se kao vršenje prava iz obveznih odnosa protivno cilju zbog kojega je pravo propisom ustanovljeno ili priznato (tzv. institucionalna ili objektivna koncepcija zloporabe prava) i zabranjuje se korištenje prava vlasništva s jedinim ciljem da se drugomu šteti ili smeta (subjektivna koncepcija zloporabe prava ili šikana). Sudska praksa i pravna znanost te definicije znatno proširuju. Tipični su slučajevi zloporabe prava: vršenje prava protivno cilju radi kojega je priznato (npr. korištenje ugovorne kazne zbog beznačajne povrede ugovora; korištenje prava zadržanja iako je tražbina dovoljno osigurana); ostvarenje prava iako titular za to ne može imati objektivni interes (npr. zahtjev za ispunjenje obveze iako će vjerovnik dužniku ispunjeno morati vratiti u neposrednoj budućnosti); šikanozno ostvarenje prava s isključivom namjerom da se drugomu nanese šteta (npr. podizanje beskorisna zida samo zato da se susjedu oduzme vidik); nerazmjerno ostvarenje prava radi ostvarenja interesa koji je nerazmjerno manji od štete koja se nanosi interesima drugoga (npr. zahtjev da se sruši zgrada kojom je obuhvaćen mali i nerazmjerno manje vrijedan dio zemljišta ovlaštenika). Posljedice zloporabe prava mogu biti: nemogućnost takva ostvarenja prava; gubitak prava; gubitak prigovora prema trećemu; pravo trećega na samopomoć; pravo trećega na naknadu štete.

U kaznenom postupku zloporaba prava jest ponašanje procesnih sudionika koje je sukladno procesnoj formi a protivno zakonskomu cilju korištenja ovlasti propisane tom formom jer smjera nanošenju štete drugomu ili izigravanju kaznenoga postupka, npr. time što obrana učestalo neutemeljeno predlaže izuzeće članova sudskoga vijeća ili predsjednika suda, time što okrivljenik namjerno pogorša zdravlje kako bi izazvao hospitalizaciju i sl., što sve može dovesti do duljih odgoda, gubitka važnih dokaza, pa i do nastupa zastare kaznenoga progona. Iako je u javnom interesu suzbijanje ponašanja koje ugrožava ostvarivanje pravnoga poretka, pa čak formalno i bilo u skladu s njime, u interesu pravičnoga suđenja slučajevi zloporabe prava zakonom se moraju precizno opisati, kako bi se uspješno razlučila pogrješna uporaba i zloporaba nekoga procesnoga prava, a posebice kako se okrivljenik ne bi doveo u nepovoljniji položaj.

Citiranje:
zloporaba prava. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 27. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67322>.