Znaniecki, Florian Witold

Znaniecki (polj. izgovor [znan’e'ck’i]), Florian Witold, poljski i američki sociolog (Świątniki, Poljska, 15. I. 1882Champaign, SAD, 23. III. 1958). Doktorirao u Krakovu. Na Sveučilištu u Chicagu, u suradnji s W. I. Thomasom, izradio monumentalnu sociološku studiju o problemima emigracije (Poljski seljak u Europi i Americi – The Polish Peasant in Europe and America, I–V, 1918–21). God. 1920. vratio se u domovinu kao profesor sociologije na Sveučilištu u Poznańu; 1921. osnovao je Institut za sociologiju te je razvijao poljsku sociološku školu. U 1930-ima održao je niz predavanja na Sveučilištu Columbia (objavljeno 1940. kao Društvena uloga čovjeka znanja – The Social Role of the Man of Knowledge), a od 1940. bio je profesor sociologije na Illinoiskom sveučilištu. Ostala djela: Sociologija odgoja (Socjologia wychowania, I–II, 1928–30), Sociološka metoda (The Method of Sociology, 1934), Društvena djelovanja (Social Actions, 1936), Kulturalne znanosti (Cultural Sciences, 1952), Moderne nacionalnosti (Modern Nationalities, 1952) i dr.

Citiranje:
Znaniecki, Florian Witold. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 28. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67352>.