TRAŽI DALJE:
STRUKE:

Žepić, Alfred

Žepić, Alfred, hrvatski matematičar (Zagreb, 22. III. 1930Zagreb, 27. III. 2005). U Zagrebu diplomirao na Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta 1954., a doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu 1982. Na tom je fakultetu bio zaposlen od 1963; isprva predavao Nacrtnu geometriju, a od 1967. kolegije Elektronička računala I, Tehniku programiranja i Osnove operacijskih istraživanja koje je tada uveo u nastavu; kao jedan od pionira računalstva, bio je osnivač i dugogodišnji voditelj grupe Računarska znanost pri Zavodu za primijenjenu matematiku te predstojnik toga zavoda (1978–82., 1984–88. i 1994–96). Autor je sedamdesetak znanstvenih i stručnih radova, jedne knjige i triju skripata iz područja računarstva, programiranja i operacijskih istraživanja.

Citiranje:
Žepić, Alfred. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 13. 6. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67696>.