Bello, Andrés

Bello [be'jo], Andrés, venezuelski pjesnik i polihistor (Carácas, 29. XI. 1781Santiago de Chile, 15. X. 1865). Pjesnik, jezikoslovac, filozof, političar, izdavač i organizator školskoga sustava. Kao pristaša Bolívarove ideje o neovisnosti hispanske Amerike, tražio pomoć od Engleske, izdajući tamo novine na španjolskome. Nakon ratova za neovisnost ustrojio školski sustav u Čileu (1829–65). Filozofiju engleskih empiričara prenio u hispansku Ameriku: Filozofija razuma (Filosofía del entendimiento, 1881). Bavio se i teorijom prava: Načela međunarodne znanosti o pravu (Principios de derecho internacional, 1832). Napisao prvu američku gramatiku španjolskoga jezika: Gramática de la lengua castellana (1847). U pjesništvu neoklasik vergilijevskog nadahnuća, ali američke tematike: Američke šume (Selvas americanas, 1826), América (nedovršena dugačka poema).

Citiranje:
Bello, Andrés. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 6. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=6771>.