STRUKE:

žlijeb

ilustracija
ŽLIJEB, 1. i 2. ovješeni žljebovi; 3. rubni žlijeb; 4., 5. i 6. sandučasti žljebovi

žlijeb.

1. Duga uska udubina, kanal, utor.

2. U arhitekturi i građevinarstvu, krovni žlijeb (oluk), građevni element u obliku kanala polukružna ili sandučasta presjeka kojim se na vodoravnim rubovima krovnih ploha skupljaju oborinske vode. Najčešće se izvodi od pocinčana, bakrena, cinčana i aluminijskoga lima, ili od plastike, a iznimno i od kamena, betona, drva i dr. Izmjere mu ovise o veličini krovne plohe s koje prima vodu, pa približno 1 cm² presjeka žlijeba odgovara 1 m² krovne plohe; pad žlijeba iznosi najmanje 0,5%. Prema vrsti, žljebovi mogu biti viseći ili ovješeni (najčešći na strehama), ležeći ili rubni (obično na atici), sandučasti (pravokutna presjeka) te žljebovi zupčastih krovova. Voda iz žljebova odvodi se ugl. u kanalizaciju, i to odvodnim cijevima, postavljenim obično vertikalno, mjestimično i koso, valjkasta ili, rjeđe, pravokutna presjeka.

žlijeb. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.2.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=67799>.