TRAŽI DALJE:
STRUKE:

retrovirusi

retrovirusi (retro- + virusi), skupina virusa kojima genom čine dvije identične molekule jednolančane RNK. Sadrže enzim reverznu transkriptazu, s pomoću koje se RNK prepisuje u DNK (→ transkripcija). DNK kopija virusne RNK ugrađuje se potom u genom stanice domaćina. Životni ciklus virusa nastavlja se transkripcijom ugrađene DNK, čime se stvara virusna genomska RNK i molekule mRNK koje upravljaju sintezom virusnih bjelančevina (među njima i enzima reverzne transkriptaze). Od sintetiziranih sastavnih molekula sastavljaju se nove virusne čestice, koje se oslobađaju iz zaražene stanice i sposobne su inficirati nove stanice. Većina retrovirusa uzročnici su tumora u životinja i ljudi. U retroviruse se ubraja i virus humane imunodeficijencije, koji uzrokuje HIV-bolest.

Citiranje:
retrovirusi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 4. 7. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=68135>.